Lees online
 
 
 
Nieuws
     
 
Aanmelden nieuwe scholen
Driejarig traject start laatste keer: opgeven tot 9 juli
 
In september start voor de laatste keer het gesubsidieerde driejarig traject voor startende leraren Een sterk begin. Nieuwe VO-scholen kunnen zich tot 9 juli aanmelden voor dit driejarig traject. De doelgroep startende leraren bestaat uit alle bevoegde eerste- en tweedegraads leraren in het VO met 0 tot 2 jaar werkervaring. De school komt in aanmerking voor een subsidie van €2.000,- per bevoegde startende leraar. Daarnaast kunnen ook leraren met meer jaren werkervaring en onbevoegde leraren aan een aantal projectactiviteiten deelnemen. Deze laatste twee groepen komen echter niet in aanmerking voor subsidie.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Een sterk begin: stand van zaken en een vooruitblik
 
Binnen het project Een sterk begin werken op dit moment 33 VO-scholen in de regio Utrecht samen met de lerarenopleidingen van de UU en de HU aan een driejarige ondersteuning van startende leraren in het onderwijs. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW. In dit artikel gaan we in op de aandachtspunten die uit de recente ronde langs de projectscholen naar voren kwamen. Bovendien kijken we vooruit naar de komende jaren waarin de ontwikkeling van inductietrajecten op de projectscholen centraal staat en een verdere koppeling met de lerarenopleidingen onderzocht wordt.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Projectactiviteiten
Afsluiting professionaliseringstraject Inductie bouwwerk
 
Op 20 april vond de afsluiting plaats van het succesvolle professionaliseringstraject ‘Inductie bouwwerk’. Dit traject is bedoeld voor schoolopleiders. In vier begeleide bijeenkomsten bouwen scholen aan een integraal programma voor startende leraren met aandacht voor zowel structuur als systemen, mensen en cultuur. In de bijeenkomsten staat de eigen schoolaanpak centraal. Aan de eigen casuïstiek en de specifieke schoolopdracht worden verschillende analyse-instrumenten, beproefde concepten en interventies met betrekking tot leren en begeleiden gekoppeld.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Starterscafé: Netwerkmiddag voor startende leraren
 
Op 6 juni vond het tweede Starterscafé plaats, dit keer in Theater Kikker. Bij het Starterscafé staat het uitwisselen van ervaringen, leren van elkaar en netwerken centraal. Het is bedoeld voor startende leraren. Dit keer gaf architect Marc Verkade een workshop over Service Design in het onderwijs. Service Design komt uit de ontwerpwereld en wordt steeds meer toegepast bij bedrijven en in het onderwijs met als doel een probleem van verschillende kanten te bekijken en te komen tot creatieve oplossingen. 
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Aankondiging conferentie op 27 oktober
Op donderdagmiddag 27 oktober organiseert Een sterk begin een conferentie voor startende leraren, van 13 uur tot 18 uur. De lunch wordt verzorgd. Er zijn verschillende workshops en er is een nevenprogramma voor schoolopleiders en coaches. In een gevarieerd en interactief programma krijgen startende leraren en schoolopleiders de gelegenheid om met en van elkaar te leren onder begeleiding van experts. Het aanbod aan workshops is tot stand gekomen in overleg met een aantal startende leraren. Het gaat om thema’s als: Hoe gebruik ik mijn stem in de klas? Wat zegt mijn houding mijn leerlingen? Welke rol heb ik in mijn team? 
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Onderzoek
Training 'Coachen met ICALT' is echt een cadeautje!
 
Deze mooie uitspraak komt van een deelnemer aan de training 'Coachen met ICALT' die aangeboden wordt binnen Een sterk begin. Het doel van de training is om de coaches en schoolopleiders te ondersteunen bij het effectief gebruiken van de ICALT-observatielijst in het coachingstraject van startende leraren. De training bestaat uit twee middagbijeenkomsten van drie uur. Tussen de twee bijeenkomsten is voldoende ruimte om te oefenen in de praktijk.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Mentorrollen en feedbackstrategieën in coachingsgesprekken
 
Binnen Een sterk begin staat het observeren en coachen met ICALT centraal. Met dit observatie-instrument brengen coaches en schoolopleiders de pedagogisch didactische vaardigheden van starters in kaart. Gedurende het project bleek dat het voor begeleiders best lastig is om het instrumentarium effectief in te zetten tijdens de coachingsgesprekken. Masterstudenten Itzél Zuiker en Joris Beek hebben onder leiding van Rosanne Zwart een onderzoek uitgevoerd rondom dit thema. Het onderzoek brengt in kaart hoe de coaches en schoolopleiders de begeleiding van beginnende docenten aanpakken en wat hun visie op begeleiden is. Itzél Zuiker en Joris Beek bestudeerden de coachingsgesprekken vanuit het perspectief van mentor- of coachrollen en vanuit het perspectief van effectieve feedback. De resultaten van hun onderzoek zijn ingezet in de training voor coaches in het begeleiden met ICALT.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Lesson Study
Blog Felix van Vugt: 
Lesson Study ondersteunt professionele ontwikkeling
Er lijkt een kentering gaande in onderwijsland. Steeds vaker ontstaan er professionele leergemeenschappen voor docenten en schoolleiders. Wat een mooie ontwikkeling is dat. Met elkaar en van elkaar leren zorgt een verdieping van kennis en plezier in het vak. Lesson Study is een mooi voorbeeld van zo’n leergemeenschap. Het is een beproefde methode om met collega’s van hetzelfde vak onderwijs te ontwikkelen en daarvan te leren. Het hart van deze aanpak is gezamenlijk werken aan het ontwerpen, uitvoeren en onderzoeken van een concrete les. Lesson Study wordt op 2 manieren aangeboden: via het Train-de-Trainer-traject en in de vorm van Blended Lesson Study. Op 20 september start een nieuw Train-de-Trainer-traject waar de inschrijving nog tot 24 juni voor open staat.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
21 juni 2016
Inhoud
Driejarig traject start laatste keer: opgeven tot 9 juli
 
Een sterk begin: stand van zaken en een vooruitblik
 
Afsluiting professionaliseringstraject Inductie bouwwerk
 
Starterscafé: succesvolle netwerkmiddag
 
Aankondiging conferentie op 27 oktober
 
Training 'Coachen met ICALT' is echt een cadeautje!
 
Mentorrollen en feedbackstrategieën in coachingsgesprekken
 
Blog Felix van Vugt: 
Lesson Study ondersteunt professionele ontwikkeling
 
 
Agenda
 
7 juli
Oplevering schoolrapporten
 
9 juli
Sluiting inschrijving nieuwe scholen
 
 
27 oktober
Conferentie voor startende leraren
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het project Een sterk begin, gericht op de begeleiding van startende leraren in de regio Utrecht. 

Samenwerking
Een sterk begin is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en scholen in de regio.Contact

www.bsl-utrecht.nl
T 030 253 3400
bsl-utrecht@uu.nl