Lees online
 
 
 
Nieuws
     
 
Bij voorbeeld de schoolleider
De rol van de schoolleider bij inductietrajecten
De afgelopen tijd is op zeven projectscholen een kleinschalig praktijkonderzoek verricht naar de rol van de schoolleider bij inductietrajecten voor startende docenten. Tien schoolleiders en schoolopleiders werden geïnterviewd. Daarnaast namen vier schoolleiders deel aan een socratisch gesprek over inductie en de rol van de schoolleider. De resultaten laten zien dat schoolleiders ertoe doen bij inductie: ze fungeren als voorbeeld en ze zijn belangrijk voor de ingroei van de startende docent in de school.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
De VIL ('Roos van Leary') gaat online
Scholen die deelnemen aan het BSL-project Utrecht kunnen de digitale VIL tegen een geringe vergoeding gaan gebruiken.
 
De Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL, ook wel abusievelijk de ‘Roos van Leary’ genoemd) meet het beeld dat de leerlingen en de leraar zelf hebben van de interpersoonlijke aspecten van het onderwijsgedrag van de leraar
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Uiterlijk 31 mei: inzenden gegevens ICALT observaties
Onlinetraining ICALT-observatie beschikbaar
Ook dit jaar heeft Groningen aan de scholen gegevens gestuurd over de ICALT-observatie. De deadline was begin mei, maar inzendingen van observaties volgens de aanwijzingen van Groningen dienen uiterlijk 31 mei binnen te zijn. De uitbetaling van het tweede deel van het subsidiebedrag per startende leraren is afhankelijk van het op tijd inzenden van de observaties en leerlingvragenlijsten. Verder heeft de Universiteit Groningen een onlinetraining ICALT-observatie ontwikkeld. Deze goed vormgegeven en interessante training is vanaf nu beschikbaar op: http://lerenobserveren.nl/
» Lees meer      
 
 
Lesson Study en motivatie
“Van studiedagen word ik wanhopig! Lesson Study sluit wel aan bij je echte werk.”
Het is van groot belang dat docenten blijven investeren in hun professionele ontwikkeling. Recent onderzoek van Joost Jansen in de Wal laat echter zien dat de leermotivatie van docenten niet optimaal is. Een aanzienlijk percentage docenten in het voortgezet onderwijs is ongunstig gemotiveerd voor professioneel leren . Dertien procent van de docenten zegt voornamelijk te leren omdat anderen hen hiertoe verplichten. Dit lijkt misschien mee te vallen, maar bij 80% neemt de leermotivatie af gedurende de twee jaar dat docenten werden gevolgd (In de Wal, den Brok, Hooijer, Martens, & van den Beemt, 2014). Dit is weliswaar verontrustend, maar niet verrassend. Het heeft namelijk veel te maken met hoe professioneel leren wordt georganiseerd en ondersteund door schoolleiders. Lesson Study biedt een uitkomst, omdat het elementen bevat die docenten motiveren tot leren en het in tegenstelling tot veel studiedagen wel aansluit bij je werk.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Stand van zaken project 'Een sterk begin' - Begeleiding Startende Leraren
Na drie jaar BSL kunnen we tussentijds positief terugblikken
 
Het gaat goed met Een sterk begin - Begeleiding Startende Leraren. De looptijd van het project is verlengd, de eerste driejarige inductietrajecten komen van de grond, en de starters krijgen steeds meer verschillende activiteiten aangeboden. Toch zijn er ook nog kritische noten te kraken. 
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
100 dagen interview
Starters aan het woord
 
Steeds meer bedrijven, organisaties en scholen houden na honderd dagen een interview met een nieuwe collega. Waarom na honderd dagen? Uit traditie komt dit overeen met de proeftijd van 3 maanden. En na honderd dagen hebben nieuwe medewerkers voldoende meegemaakt om iets te kunnen zeggen over hun werkomgeving en kunnen zij nog met een redelijk afstandelijke en objectieve blik iets zeggen over de cultuur, gewoontes, sfeer en processen. 

Ook het Trajectum College hield een honderd dagen interview met starters. Zeven starters  werden uitgenodigd om tijdens een etentje hun ervaringen en indrukken na honderd dagen te delen met de schoolleiding en schoolopleider.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Onderzoek naar coachingsgesprekken

Workshop tijdens Velon Congres 2017 over lesobservaties: mentorrollen en feedbackstrategieën.

 
Vrijdag 17 maart hebben wij, Itzél Zuiker & Joris Beek, vanuit Een sterk begin deelgenomen aan het Velon Congres 2017 voor lerarenopleiders. In een workshop deelden wij de bevindingen van een onderzoek uitgevoerd door ons, in samenwerking met Rosanne Zwart, met diverse belangstellenden. Onder deze belangstellenden waren lerarenopleiders, een onderzoeker, schoolleiders en coördinatoren van opleidingsprogramma’s. De workshopduurde 90 minuten en werd bijgewoond door in totaal 12 belangstellenden. Hieronder geven we een kort verslag van de bijeenkomst.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Goochelen met aandacht
Geslaagde startersdag in Utrecht
Op woensdagmiddag 19 april organiseerde de LerarenKamer samen met Een Sterk Begin een dag voor startende leraren in het gebouw van de Hogeschool Utrecht. Starters verdienen het om gezien te worden, begeleiding, tijd en ruimte te krijgen en met ideeën te kunnen komen. Het doel van deze geanimeerde middag was om starters daarbij te steunen. Er waren ruim 70 deelnemers.

Thema van de middag was de leraar als goochelaar; goochelen met aandacht
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Coachingstraining ICALT

'Nu gaat ICALT leven!'

 
Op 18 april vond de eerste bijeenkomst plaats van de training Coachen met ICALT. De tweede bijeenkomst vindt plaats op 6 juni. Met coaches van zes scholen gingen we, na een korte inleiding over het bewezen belang van systematisch coachen op didactische en pedagogische vaardigheden, praktisch aan de slag.

De volgende training start op woensdag 17 mei en zal plaatsvinden op het Nieuwe Eemland, Amersfoort. De tweede bijeenkomst staat gepland voor woensdag 14 juni. Voor deze training zijn nog plaatsen, meld u aan door een mail te sturen naar bsl-utrecht@uu.nl
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Ervaringen met Lesson Study
Een interview met een enthousiaste schoolopleider
 
Arian Timmerman is schoolopleider en de kartrekker van Lesson Study op het Nieuwe Eemland in Amersfoort. Inmiddels is dit het derde jaar dat er door verschillende teams  Lesson Study wordt gedaan. Hoe heeft Lesson Study een plek gekregen in de professionalisering van leerkrachten op het Nieuwe Eemland? Arian vertelt.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Registratie van schoolopleiders bij VELON
Schoolopleiders zijn  leraren die startende leraren begeleiden en zij leiden vaak ook aankomende leraren op. De Vereniging voor Lerarenopleiders Nederland (VELON, www.velon.nl) ziet schoolopleiders ook als leden van de beroepsgroep lerarenopleiders.
De VELON heeft een register voor lerarenopleiders. Het doel van dit register is gericht op het onderhouden en verhogen van de bekwaamheden als opleider. Met de beroepsregistratie krijgen schoolopleiders meer zicht op hun eigen functioneren en ontwikkeling en laten ze zien dat ze deel zijn van een professionele, ontwikkelingsgerichte en betrokken beroepsgroep.
De Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht bieden samen met VELON vanaf september 2017 begeleiding aan bij het werken aan de registratieaanvraag.
 
Mocht u hiervoor belangstelling hebben of meer willen weten, stuur dan een mailtje aan bsl-utrecht@uu.nl. Wij nemen dan contact met u op.
 
9 mei 2017
Inhoud
Bij voorbeeld de schoolleider
 
 
De VIL ('Roos van Leary') gaat digitaal
 
 
Uiterlijk 31 mei: inzenden gegevens ICALT-observaties
 
 
Lesson Study en motivatie
 
 
Stand van zaken project Een sterk begin - begeleiding startende leraren
 
 
100 dagen interview met starters
 
 
Onderzoek naar coachingsgesprekken
 
 
Goochelen met aandacht
 
 
Coachingstraining ICALT
 
 
Ervaringen met Lesson Study
 
 
Registratie van schoolopleiders bij VELON
 
Agenda
17 mei
ICALT-Coachingstraining (deel 1)
 
22 mei
Lezing Marinka Kuijpers over de loopbaangerichte leeromgeving
 
23 mei
Afsluitende kringbijeenkomst voor alle kringen
 
29 mei
Lezing Jannie Limburg over radicalisering onder jongeren
 
31 mei
Deadline insturen observatiedata
 
6 & 14 juni
ICALT-Coachingstraining (deel 2)
 
12 juni
College: Burgerschap door dr. Jan Marten Praamsma en Bjorn Wansink
 
19 juni
College: Adolescentiepsychologie door prof. dr. Marcel van Aken
 
26 juni
College: schoolorganisaties en visies op onderwijs door dr. Nienke Moolenaar en drs. Rob Mioch
 
30 juni
Deadline invullen begeleidingsmonitor door startende docenten
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het project Een sterk begin, gericht op de begeleiding van startende leraren in de regio Utrecht. 

Samenwerking
Een sterk begin is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en scholen in de regio.Contact

www.bsl-utrecht.nl
T 030 253 3400
bsl-utrecht@uu.nl