Lees online
 
 
 
Nieuws
     
 
Nieuwe ontwikkelingen en activiteiten binnen Een sterk begin
 
Dit schooljaar zijn er binnen de regio Utrecht ruim 20 scholen met het project Een sterk begin-Begeleiding Startende Leraren begonnen. Daarmee zijn er in totaal 52 scholen betrokken bij het project. Deze scholen besteden expliciet aandacht aan de begeleiding van starters. Het project Begeleiding Startende Leraren liep oorspronkelijk tot midden 2017. Om ook de scholen die dit jaar zijn aangehaakt drie jaar lang te kunnen ondersteunen, heeft het ministerie van OCW het project met twee jaar verlengd tot 2019. In dit artikel lees je meer over het project en de activiteiten die komend jaar op de planning staan.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Starter aan het woord
Interview met starter Ingrid de Oude
 
Ingrid de Oude is sinds maart 2014 docent Nederlands op de havo/vwo-afdeling van het Minkema College in Woerden. Momenteel geeft zij les in vijf verschillende klassen. In dit interview vertelt zij over haar ervaring met haar mentor, de coaching, Lesson Study en ICALT. Uit het gesprek blijkt dat de begeleiding van starters op het Minkema College goed geregeld en breed verankerd is.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Projectactiviteiten
Starterscafé: Netwerkmiddag voor startende leraren
 
Lijkt het je leuk om andere startende leraren te ontmoeten in een informele sfeer en gezamenlijk te luisteren naar een gastspreker? Kom dan naar het starterscafé dat twee keer per jaar wordt georganiseerd, op 24 november 2016 en 13 april 2017 in café De Witte Ballons in Utrecht van 16.00 – 19.00 uur. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Op 24 november wordt aandacht besteed aan rechten en plichten van werknemers in het onderwijs: Hoe zit het precies met jouw contract, werktijdfactor en normjaartaak?
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Conferentie Klank en Weerklank: "Een inspirerende dag waar je op een uitdagende manier werd gevraagd om uit je comfortzone te stappen."
 
Op 27 oktober vond de conferentie Klank en Weerklank voor startende leraren en hun begeleiders plaats. Na een gezamenlijke start met een inleiding door Bob Koster volgden de deelnemers workshops over orde houden, reageren op onverwachte situaties in de klas, timemanagement, Lesson study, Design thinking en vele andere onderwerpen. De deelnemers waren na afloop enthousiast over de conferentie: “Ik heb naast veel nieuwe inzichten ook veel tips en tricks gekregen.“
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Colleges aan UU en HU opengesteld voor startende leraren
Startende leraren die deelnemen aan het project Een sterk begin zijn van harte welkom bij geselecteerde didactiekcolleges van de lerarenopleiding van de UU en colleges van de HU. Op deze manier kunnen docenten theorie en de eigen lespraktijk met elkaar verbinden. De colleges behandelen o.a. adolescentiepsychologie, motivatie en talentontwikkeling bij jongeren en interpersoonlijk leraarsgedrag. Let op: voor sommige colleges is aanmelden nodig.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Voortvarende start van de kringbijeenkomsten
 
De kringbijeenkomsten zijn in september enthousiast van start gegaan voor zowel de schoolopleiders van scholen die dit jaar met het project gestart zijn als voor de schoolopleiders die al langer aan het project deelnemen. Tijdens de bijeenkomsten kijken de schoolopleiders en coaches aan de hand van verschillende thema’s kritisch naar hun eigen en elkaars inductieprogramma’s en doen ze nieuwe ideeën op. De sfeer in de kringen was opbouwend en positief: nieuwe suggesties werden gedeeld, zorgpunten werden uitgesproken en kritische vragen werden gesteld.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Afscheid onderzoekscoÖrdinator Rosanne Zwart
'Voortdurend vanuit onderbouwing, niet vanuit wat ik denk'
 
Per 1 september heeft Rosanne Zwart een nieuwe baan bij NRO. Binnen Een sterk begin coördineerde Rosanne als onderzoekscoördinator het ICALT-onderzoek in de regio Utrecht, zat zij in het landelijk overleg en begeleidde zij onderzoek ten behoeve van startende leraren. Als plaatsvervangend projectleider heeft Rosanne Zwart samen met Ko Melief de toon gezet voor de invulling en opzet van het landelijk traject in de regio Utrecht. Coaches en schoolopleiders kennen Rosanne van de ICALT-observatietraining en coachingstraining. In dit interview blikt zij terug op de uitgangspunten en ontwikkelingen van Een sterk begin.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Lesson Study
Zelf een Lesson Study opzetten? Train-de-trainer traject
Lijkt het je interessant Lesson Study op jouw eigen school op te zetten en te begeleiden, maar weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken? Door het Train-de-trainerprogramma te volgen verwerf je de benodigde kennis voor het doorlopen van de verschillende processtappen. Parallel aan het programma organiseer je een Lesson Study op jouw school. Op 24 januari start weer een nieuwe groep.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
21 november 2016
Inhoud
Een sterk begin: ontwikkelingen binnen het project
 
Starter aan het woord: interview met Ingrid de Oude
Starterscafé 24 november
 
Verslag van de conferentie Klank en Weerklank
Colleges aan UU en HU opgengesteld voor startende leraren
Kringbijeenkomsten voortvarend van start
Afscheid onderzoekscoordinator Rosanne Zwart
Lesson Study: Train-de-trainer programma
 
 
Agenda
24 november
Starterscafé in café de Witte Ballons Utrecht
5 december
College Professionele identiteit door Manon Ruijters (HU)
19 december
College Adolescentie psychologie door prof. dr. Marcel van Aken (UU)
19 december
College Lessen in orde door Peter Teitler (HU)
16 januari 2017
College Sociaal klimaat, theorie, empirie en praktijk door prof. dr. Theo Wubbels (UU)
24 januari 2017
Start Lesson Study Trainer de trainer-traject
7 februari 2017
College Docent-leerlingencommunicatie door prof. dr. Jan van Tartwijk (UU)
13 februari 2017
College Scaffolding, zelfregulering door dr. Renske de Kleijn (UU)
13 april 2017
Starterscafé in café de Witte Ballons Utrecht
 
 
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het project Een sterk begin, gericht op de begeleiding van startende leraren in de regio Utrecht. 

Samenwerking
Een sterk begin is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en scholen in de regio.Contact

www.bsl-utrecht.nl
T 030 253 3400
bsl-utrecht@uu.nl