Lees online
 
Faculteit Sociale Wetenschappen
 
 
PO
nieuws
     
 
Tips voor leerkrachten
Autonomie bij kleuters als vliegwiel voor flow in de klas
 
Bij het stimuleren van autonomie bij kleuters is een belangrijke rol weggelegd voor de leerkracht in de klas. Autonomie heeft betrekking op zelf iets kunnen zoals zelfstandig naar de wc gaan en gymkleren aan en uit doen. Daarnaast gaat het er bij autonomie ook om dat het kind kan werken aan een opdracht die het zelf kiest of waarvan het kind snapt waarom het er aan werkt. Het expliciet uitleggen van een leerdoel aan de leerlingen en ze een keuze bieden helpt hierbij.
» Meer over autonomie bij kleuters   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Onderzoekend leren met Sinterklaas
 
Je kunt kinderen spelenderwijs leren een onderzoekende houding te ontwikkelen. De Sinterklaastijd biedt volop mogelijkheden om daarmee aan de slag te gaan in de klas.
Hoeveel pepernoten zitten er in voorraadbus? Laat de kinderen in groepjes het aantal pepernoten schatten. Waarom is de schaduw van Piet groter als hij dichtbij een lamp is? Hoe laad je pakjes veilig uit de stoomboot? In onze Rekenbrief en in deze lesuitwerking staan verschillende activiteiten. Beschreven staat wat de doelen van de activiteit zijn, en wat je nodig hebt om deze uit te voeren.
Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Leergemeenschappen
Leerkrachten, directeuren en wetenschappers werken samen aan onderwijs: doe je mee?
Ben je leerkracht of schooldirecteur en wil je samen met wetenschappers aan de kwaliteit van het onderwijs werken? Dat kan in een leergemeenschap. Er wordt gewerkt aan specifieke onderwerpen, zoals onderzoekend leren, diversiteit, verschil jongens-meisjes, wetenschap & technologie. Maar ook aan vanuit de praktijk (de scholen) aangedragen problemen en onderwerpen. We organiseren in 2017 en 2018 verschillende leergemeenschappen. Docenten en schoolleiders kunnen zich hier nu voor opgeven.
» Meer over leergemeenschappen   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Wetenschap & Techniekonderwijs
Wetenschap & Techniek Academie op 7 februari 2018
 
Tijdens de W&T Academie gaan basisscholen een middag aan de slag met wetenschap & technologie-onderwijs. In de workshops en postersessies leer je meer over W&T in de klas, en hoor je van andere scholen waar je rekening mee moet houden als je op school verder wilt met wetenschap & technologie. De middag is vooral bedoeld voor leraren in het basisonderwijs en pabo-studenten, maar ook schoolbestuurders en schooldirectie zijn van harte welkom.
» Aanmelden voor W&T Academie kan nu   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Schimmelonderzoek tijdens Grote Wetenschapsdag groot succes
 
De Grote Wetenschapsdag 2017 heeft tot enthousiaste reacties geleid op de verschillende deelnemende scholen. Ruim 7000 kinderen van 100 verschillende basisscholen uit heel Nederland gingen aan de slag met het thema schimmels door middel van experimenten, spellen en opdrachten. Vooral de afwisseling in werkvormen: onderzoek doen, filmpje kijken en een spel spelen, heeft goed gewerkt en werd hoog gewaardeerd.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Nationale Rekencoördinator Dag: 9 maart 2018
 
De kerndoelen van het basisonderwijs worden met enige regelmaat tegen het licht gehouden. Momenteel wordt er gewerkt aan nieuwe ‘bouwstenen’ voor Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en vakoverstijgende vaardigheden. Deze bouwstenen zijn voorjaar 2018 klaar en kunnen dan getest worden. Reden genoeg om tijdens de Nationale Rekencoördinator Dag 2018 het gezelschapsspel ‘Bouw de stenen van rekenen/wiskunde’ te spelen om op deze manier input te geven aan deze nieuwe kerndoelen.
» Meld je aan voor de NRCD 2018   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Lestips
Ontdek het geheim van de smid: huisje tekenen zonder je pen op te tillen
 
Ken je het geheim van de smid? Dit heeft te maken met de grafentheorie. Dit is een tak van wiskunde die de eigenschappen van grafen bestudeert: een verzameling punten en knopen waarvan sommige verbonden zijn door lijnen, de zijden, kanten of takken. Het is nu een belangrijk vak in het oplossen van verbindingsproblemen op het gebied van routes. Voor leerlingen van de basisschool, groep 7/8, is deze les een bijzondere kennismaking met een nieuw vakgebied dat ook in het voortgezet onderwijs een rol speelt.
Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Boeken
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectief
 
De Nederlandse kinderopvang is een belangrijk opvoedmilieu voor vele kinderen in de voorschoolse periode en de schoolse periode. Recent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector. De Nederlandse kinderopvang staat centraal in deze publicatie, maar wordt gepositioneerd ten opzichte van de kinderopvang  in het buitenland. Dit boek laat zien waar de Nederlandse kinderopvang nu staat en ook waar nog hiaten zijn in onze kennis.
Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
21 november 2017
Inhoud
Tips voor leerkrachten
 
Onderzoekend leren met Sinterklaas
 
Leergemeenschappen; samenwerken aan onderwijs
 
Wetenschap & Techniek Academie: geef je nu op
 
Grote Wetenschapsdag enorm succes
 
Nationale Rekencoordinator Dag
 
Lestips: de grafentheorie
 
Boeken: kinderopvang in wetenschappelijk perspectief
 
 
Activiteitenagenda
25 en 26 januari 2018
Panamaconferentie: rekenen een hele kunst
7 februari 2018
W&T-academie
9 maart 2018
Nationale Rekencoördinator Dag
28 maart 2018
Grote RekenDag
28 maart 2018
Meet the professor
Meer nieuwsbrieven
PO-Wetenschapsknooppunt
 
VO nieuws
 
Aansluiting VO-WO
 
HO nieuws
 
 
 
Colofon
PO nieuws is een uitgave van Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht. 

Onderwijsadvies & Training werkt samen met scholen in het primair onderwijs aan de professionalisering van leerkrachten en de ontwikkeling van scholen en onderwijs. Dit doen wij door middel van activiteiten, coaching, advies, cursussen en onderzoek. 

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief informeert u over nieuws, projecten, activiteiten en relevante ontwikkelingen. 

Contact
030 253 3224 
Email
Website