Lees online
 
Faculteit Sociale Wetenschappen
 
 
VO-
nieuws
     
 
Kwaliteiten van excellente studenten
Promotieonderzoek uit HO ook van toepassing op VO en mbo?
 
Welke kwaliteiten maken iemand tot een succesvolle student in het hoger onderwijs? Ada Kool onderzocht dit in haar promotieonderzoek. Wat blijkt: de hoogste cijfers worden gehaald door studenten die de beste willen zijn en het meeste doorzettingsvermogen hebben. Kunnen de resultaten van dit onderzoek ook van toepassing zijn op het vo en mbo? Ja, zegt Ada in een artikel dat ze schreef voor leraar24.nl. “Wellicht spelen dezelfde kwaliteiten van leerlingen een rol in het voortgezet en hoger onderwijs. De cijfers op het vo blijken bijvoorbeeld sterk voorspellend voor cijfers tijdens de studie.”
» Lees het artikel   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Excellentieonderwijs in het mbo
Ervaringen uit hoger onderwijs vertaald naar het mbo
 
Binnen het hoger onderwijs is er al jarenlang aandacht voor excellentie. Voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is deze aandacht relatief nieuw. Mbo-scholen kunnen hun voordeel doen met de inzichten die het hoger onderwijs heeft opgedaan. Daarom worden er brochures ontwikkeld voor diegenen binnen het mbo die excellentieprogramma's ontwikkelen. In de eerste brochure staat de selectie van studenten centraal.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Tips voor docenten
De moeilijkste tip ooit: doe eens niks!
 
Negeer opgestoken vingers van leerlingen die een vraag hebben. Negeer gefronste wenkbrauwen en vragende gezichten. Steek je handen in je zakken en wees stil. Kortom: Doe even niets.................
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Aansluiting vo-wo - Scholennetwerk
Bijeenkomst over aansluiting vo-wo op donderdag 9 november
 
Op 9 november organiseert het Scholennetwerk van de Universiteit Utrecht een middag waarop een goede aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs centraal staat. Op de agenda staan de effecten van matching, twee Engelstalige bacheloropleidingen, de ervaringen met numerus fixus en motivatie en zelfsturing van leerlingen. U kunt zich t/m 2 november aanmelden.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Uitgelicht: cursusaanbod
Differentiëren: individueel begeleidingstraject
Door te differentiëren kunt u goed aansluiten op de interesses, leerprofielen en beginsituatie van leerlingen. In dit individuele begeleidingstraject bepaalt u zelf in overleg met de begeleider met welke vragen u aan de slag gaat, volgens een planning die past bij uw behoeftes.
Lees meer....

Lesson Study leren ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden: train-de-trainer programma
Wilt u Lesson Study opzetten en begeleiden op uw school? Wij verzorgen een train-de-trainer traject voor o.a. schoolopleiders en vakcoaches. Dit traject wordt dit jaar twee keer aangeboden. U kunt starten op 16 november of op 8 februari. 
Lees meer....
 
 
Uit de universiteit
Herfstfestival over inspirerend onderwijs
 
In het Teaching & Learning Lab (TLL) van de Universiteit Utrecht komen docenten uit het voortgezet en hoger onderwijs samen met leerlingen, studenten en onderzoekers onderwijsinnovaties testen. Op 10 november organiseert het TLL het Herfstfestival. Tijdens het festival kunt u volop experimenteren met nieuwe onderwijsvormen: ontwerp in 3D, maak een eigen kennisclip en bezoek het onderwijsontwerpcafé.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Het Universiteitsmuseum komt naar scholen toe!
 
Het Universiteitsmuseum gaat vanaf januari 2018 ruim een jaar dicht vanwege een verbouwing. Omdat het museum in deze periode niet bezocht kan worden, is er een aangepast educatief programma. Publieksbegeleiders komen naar uw klas met bijvoorbeeld echte botten en skeletten van zoogdieren en diverse onderzoekstools. De leerlingen onderzoeken van welk dier de botten zijn en maken kennis met wetenschappelijk onderzoek. Andere programma’s worden nog ontwikkeld. Heeft u interesse in een bezoek aan uw school? Neem dan contact op met het Universiteitsmuseum.
Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Brochure professionaliseringsaanbod 2017-2018
 
'We willen graag leren hoe we onze leerlingen beter kunnen motiveren'. 'Onze docenten die een coachende rol hebben willen hun vaardigheden verder ontwikkelen'. 'We willen tweetalig onderwijs gaan vormgeven'. In onze brochure leest u op welke wijze we uw school kunnen ondesteunen bij deze en andere vraagstukken. Wilt u papieren exemplaren van de brochure ontvangen? Neem dan contact met ons op.
Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
30 oktober 2017
Inhoud
Kwaliteiten van excellente studenten
 
Excellentieonderwijs in het mbo
 
Tips voor docenten: doe eens niks!
Aansluiting vo-wo: Scholennetwerk bijeenkomst
Uitgelicht: cursusaanbod
 
Herfstfestival over inspirerend onderwijs
 
Het Universiteitsmuseum komt naar scholen toe
 
Brochure professionaliserings-aanbod 2017-2018
 
 
Agenda
3 november
vmbo conferentie geschiedenis
9 november
Netwerkmiddag vo-wo
16 november 
Lesson Study leren ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden
8 februari 2018
Lesson Study leren ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden
Meer nieuwsbrieven
Aansluiting vo-wo 
(september 2017)
 
HO nieuwsbrief
(juli 2017)
 
PO nieuwsbrief
(juni 2017)
 
 
 
Colofon
VO Nieuws is een uitgave van Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht. 

Onderwijsadvies & Training werkt samen met scholen in het voortgezet onderwijs aan de professionalisering van docenten en de ontwikkeling van scholen en onderwijs. Dit doen wij door middel van coaching, advies, cursussen en onderzoek. 

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief informeert u over nieuws, projecten, activiteiten en relevante ontwikkelingen. 

Contact
030 253 3224 
Email
Website