Lees online
 
Faculteit Sociale Wetenschappen
 
 
aansluiting
VO-WO
     
 
Netwerkmiddag 9 november
Het programma is bekend, aanmelden is mogelijk
Op donderdag 9 november vindt onze jaarlijkse Netwerkmiddag plaats. Heeft u aandacht voor een goede aansluiting tussen het vo en het wo? Dan bent u van harte welkom om de middag bij te wonen. Op het programma staan de volgende onderwerpen:
  • Matching: wat weten we uit onderzoek aan onze universiteit over het effect ervan?
  • Internationalisering: de Engelstalige bachelors History en Philosophy, Politics and Economics (PPE). Hoe zien de programma's eruit en voor wie zijn deze bachelors geschikt?
  • Numerus fixus: een terugblik op 2017-2018 en een vooruitblik op 2018-2019
  • Workshop: wat is gemotiveerd en zelfsturend leren? En hoe helpt u leerlingen inzicht te krijgen in hoe zij leren, zodat ze dit inzicht kunnen meenemen in hun studiekeuzeproces?
» Meer lezen en aanmelden   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
PWS wedstrijd 2018-2019
Over het thema Dynamics of Youth: jeugdonderzoek
 
De PWS wedstrijd die de Universiteit Utrecht in 2018-2019 organiseert gaat over het strategische thema Dynamics of Youth (DoY). Een strategisch thema is een expertisegebied van de Universiteit Utrecht. Dynamics of Youth gaat over jeugdonderzoek. Bijzonder aan dit onderzoek is dat alle zeven faculteiten van de universiteit erbij betrokken zijn. Iedereen levert er met zijn of haar eigen kennis en expertise een bijdrage aan, met als doel om de ontwikkeling van kinderen beter te begrijpen. Door de breedte van het thema is de PWS wedstrijd voor een grote groep leerlingen interessant.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Numerus fixus
Vijf numerus fixusopleidingen in 2018-2019
 
Leerlingen die in 2018-2019 aan de Universiteit Utrecht willen gaan studeren krijgen bij vijf bacheloropleidingen met numerus fixus te maken. Het betreft dezelfde vijf opleidingen als in het huidige studiejaar 2017-2018: Biomedische wetenschappen, Diergeneeskunde, Farmacie (inclusief College of Pharmaceutical Sciences), Geneeskunde en  Global Sustainability Science. Welke regels en deadlines horen bij het proces?
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Pedagogische wetenschappen: wat kun je ermee?
Vanaf nu lichten we in elke nieuwsbrief één specifieke opleiding uit. Pedagogische wetenschappen bijt het spits af. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat veel scholieren niet weten dat de opleiding Pedagogische wetenschappen bestaat op academisch niveau, of dat ze een te beperkt idee hebben wat je met de studie kan (‘iets met kinderen’). Daarom is er een landelijke campagne gestart om de naamsbekendheid onder scholieren te vergroten. Alle Nederlandse universiteiten waar je Pedagogische wetenschappen kunt studeren doen hieraan mee.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Nieuws vanuit opleidingen
 
Duits
* Leerlingen uit 3 en 4 havo/vwo kunnen op 24 november meedoen aan de voorronde van de Nationale Deutscholympiade. De voorronde wordt begeleid door docenten en studenten Duitse taal en cultuur.
* Op een aantal scholen - o.a. in de regio Utrecht - wordt in 4 vwo het project Lehrkompetenzentwicklung für extensiven Leseunterricht uitgevoerd rondom vrij lezen.

Economie
* op 4 november organiseert de Utrecht University School of Economics (U.S.E.) de Utrechtse Economendag voor docenten Economie en Management en Organisatie.

Geesteswetenschappen
* In 2018-2019 starten er vier nieuwe Engelstalige bachelors: Celtic Languages and Culture, Literary Studies, Media and Culture en Philosophy, Politics and Economics (deze laatste onder voorbehoud). 

Religiewetenschappen en Islam & Arabisch
* Het magazine Geen wereld zonder religie geeft studiekiezers zicht op de mogelijkheden die de wetenschappelijke bestudering van religie biedt.
 
 
 
Het Weekend van de Wetenschap
Een kennismaking met de Universiteit Utrecht
Op 7 en 8 oktober vindt het landelijke Weekend van de Wetenschap plaats. Onze universiteit is een van de organisaties die haar deuren opent voor iedereen die kennis wil maken met de wetenschap. Hier leest u meer over de activiteiten die de Universiteit Utrecht aanbiedt tijdens dit weekend.  
 
 
 
29 september 2017
Inhoud
Netwerkmiddag 9 november 2017
 
PWS wedstrijd 2018-2019
 
Numerus fixus 2018-2019
 
Pedagogische wetenschappen: wat kun je ermee?
 
Nieuws vanuit opleidingen
 
Het Weekend van de Wetenschap
 
 
Agenda
7 en 8 oktober 
Weekend van de Wetenschap
4 november 
Utrechtse Economendag
9 november 
Netwerkmiddag vo-wo
17 en 18 november 
Bachelor open dagen
24 november 
Voorronde Nationale Deutscholympiade
 
Andere nieuwsbrieven
PO nieuws
 
HO nieuws
 
VO nieuws
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Scholennetwerk van de Universiteit Utrecht.

Voor wie
De nieuwsbrief informeert decanen, mentoren, coördinatoren, docenten, schoolleiders en andere geïnteresseerden over onze activiteiten, en ontwikkelingen binnen de universiteit en daarbuiten die relevant zijn voor het voortgezet onderwijs.

Het Scholennetwerk
Het Scholennetwerk is gericht op het verbeteren van de aansluiting tussen het voortgezet en het wetenschappelijk onderwijs. Wij organiseren activiteiten voor leerlingen, decanen, docenten en leidinggevenden. 

Contact
T 030 253 3224 
Email
Website