Lees online
 
Faculteit Sociale Wetenschappen
 
 
HO 
nieuws   
 
   
 
English version
This newsletter is also available in English.
 
 
 
Onderzoek
Studenten uitdaging bieden kan tot dilemma’s leiden
 
Om het leren van studenten te stimuleren moeten ze worden uitgedaagd. Maar het bieden van uitdaging is niet eenvoudig, omdat het kan conflicteren met andere verantwoordelijkheden die je als docent hebt. Dit kan tot dilemma’s leiden. Karin Scager (Onderwijsadvies & Training/COLUU) e.a. hebben onderzoek gedaan naar de dilemma’s waar docenten tegenaan lopen, en de afwegingen die ze maken bij het bepalen van hun handelen. Een van de belangrijkste dilemma’s die docenten ervaren bij het uitdagen van studenten is dat een deel van de studenten er baat bij heeft en meer leert, maar dat een ander deel van studenten kan afhaken. Het onderzoek heeft geleid tot een artikel in Teaching in Higher Education. In het artikel worden de dilemma’s en de overwegingen besproken die docenten hebben bij het bepalen van hun keuze voor het al dan niet bieden van uitdaging.
» Naar het artikel   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Blog Nathalie Veenendaal
Interaction in the international classroom
 
International students are a very heterogeneous group of students with different cultural and educational backgrounds. One of the common challenges that teachers in higher education encounter is the lack of student participation. Students often won’t work in diverse groups and in plenary discussions it is often the same few students who talk while most students do not seem to be involved. 
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Onderwijs
Meer interactie met studenten door andere indeling onderwijsruimte
 
Een docent die niet vóor de klas staat, maar een klas die om de docent heen zit. Maakt dat verschil? Docent Jasper van Winden zegt volmondig van wel. Jasper heeft in de cursus Wetenschapper in Advies - een keuzecursus die vooral gericht is op bachelorstudenten biologie en biomedische wetenschappen - zes tafels langs de kanten van de lesruimte gezet, en is zelf in het midden gaan staan. “Studenten kunnen zich niet verschuilen op de achterste rij, en als docent zie ik beter wat studenten aan het doen zijn, waardoor ik ze beter kan begeleiden.”
» Lees meer  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Digitale materialen en middelen inzetten voor excursies
 
In het EMP project Naar buiten van de faculteit Geowetenschappen is onderzocht hoe online lesmateriaal en digitale middelen kunnen worden ingezet voor excursies. Studenten gaan met een tablet op pad in plaats van met hun docent. Roosterproblemen zijn er hierdoor niet meer: in het verleden ging een excursie wel eens niet door omdat het niet lukte om de docent en een grote groep studenten in te plannen. Studenten bepalen nu zelf wanneer ze op pad gaan, de flexibiliteit is een stuk groter nu. Er zijn nog meer voordelen, zowel voor de student als voor de docent. Zie het interview in onderwijsblad deLINK met de betrokken projectleider en onderwijskundige.
Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
UU-docenten gezocht voor gastcolleges op middelbare scholen
 
Het Scholennetwerk van de Universiteit Utrecht organiseert al jaren de Rectors League: gastcolleges van docenten van onze universiteit voor leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo. Het doel is om leerlingen kennis te laten maken met het wetenschappelijk onderwijs, en te ondersteunen in hun studiekeuzeproces. Gelukkig zijn verschillende UU-docenten bereid om bij te dragen aan deze activiteit. Het Scholennetwerk wil de groep docenten graag uitbreiden, zodat we scholen een nog grotere variëteit aan opleidingen en onderwerpen kunnen bieden. Heb je interesse, of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Janneke Hartemink (coördinator Scholennetwerk).
» Meer over de Rectors League   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Uitgelicht: cursusaanbod
Van BKO naar SKO (voor UU-docenten)
Docenten die toewerken naar hun SKO kunnen deelnemen aan een SKO-oriëntatietraject of een SKO-portfoliotraject. Tijdens de trajecten krijgen deelnemers inzicht in de criteria voor het behalen van een SKO en reflecteren ze op hun huidige positie. Ook kunnen docenten deelnemen aan een schrijfretraite. Het heeft de voorkeur dat geïnteresseerden eerst de startbijeenkomst van 31 oktober bijwonen. Lees verder.....

Studenten begeleiden bij onderzoek (voor hbo- en wo-docenten)
Het begeleiden van onderzoek van studenten aan het eind van de studie is erg leuk, maar niet altijd eenvoudig. Voor hbo-docenten is er een nieuwe cursus ontwikkeld waarin het beroepsspecifieke onderzoeksproces aan bod komt, wat in dat proces van de docent wordt verwacht, en hoe je als begeleider de ontwikkeling van onderzoekend vermogen kan begeleiden en beoordelen. Voor wo-docenten is er een cursus waarin aspecten zoals feedback geven, gesprekstechnieken, omgaan met verschillen tussen studenten en lastige situaties aan bod komen. Lees verder....
 
 
5 juli 2017
Inhoud
Studenten uitdaging bieden kan tot dilemma's leiden
 
Blog Nathalie Veenendaal: Interaction in the international classroom
 
Meer interactie met studenten door andere indeling onderwijsruimte
 
Digitale materialen en middelen inzetten voor excursies
 
Docenten gezocht voor gastcolleges op scholen
 
Uitgelicht: cursusaanbod
 
 
Cursusagenda
28 augustus
Leergang voor examencommissies
15 september
Teaching in the International Classroom
19 september
Supervising student research
21 september
Het begeleiden en beoordelen van onderzoek van hbo-studenten in de afstudeerfase
21 september
Onderzoek van promovendi begeleiden
28 september
Opleiding didactiek voor hbo-docenten
26 oktober
Research planning and time management
31 oktober
Van BKO naar SKO - startbijeenkomst
28 november
Teaching in Higher Education (UTQ, in Dutch BKO) - in English
11 januari 2018
Van BKO naar SKO - oriëntatie op SKO
18 januari 2018
Van BKO naar SKO - portfolio schrijven
19 en 20 februari 
Van BKO naar SKO - schrijfretraite
3 en 4 juli
Van BKO naar SKO - schrijfretraite
 
Meer nieuwsbrieven
Cursusaanbod academische vaardigheden voor studenten
 
Aansluiting vo-wo
 
VO nieuws
 
PO nieuws
 
 
Colofon
HO nieuws is een uitgave van Onderwijsadvies & Training (Centrum voor Onderwijs en Leren), Universiteit Utrecht. 

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief informeert u over nieuws, projecten, activiteiten, professionaliserings-aanbod  en relevante ontwikkelingen.

Contact
T 030 253 2261 
Email
Website
Twitter