Lees online
 
Faculteit Sociale Wetenschappen
 
 
PO
nieuws
     
 
Tips voor leerkrachten
Het stimuleren van redeneren bij leerlingen
 
Onderzoekend en ontwerpend leren biedt een rijke omgeving voor het stellen van vragen aan leerlingen en voor het het aanzetten tot redeneren bij deze kinderen. Er zijn verschillende manieren om redeneren bij leerlingen te stimuleren: geef kinderen de tijd om na te denken, laat alle kinderen meedenken en stel open vragen.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Wetenschap & Techniekonderwijs
Inspirerende sprekers en workshops tijdens de W&T-academie
 
Op 15 februari vindt de W&T-academie voor basisscholen in de regio Utrecht plaats. Hoofdspreker is Corné Pieterse, hoogleraar plantenziektekunde aan de UU. Corné werkt graag met kinderen en is in staat zijn onderzoek op een begrijpelijke en enthousiaste manier over te brengen. Tijdens de opening vertelt hij over zijn onderzoek en legt een link naar wat leerkrachten daar met hun leerlingen mee kunnen doen in de lessen. Later op de middag zijn er postersessies en verschillende workshops zoals Ontwerpend leren met STIXX, 3D-printen in de klas, W&T-projecten op school en Good Practices van 4 scholen die voorop lopen in W&T-onderwijs. Aanmelden kan nog.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Scholen met voortrekkersrol in W&T-onderwijs bekend
 
Achttien basisscholen gaan in de regio Utrecht een voortrekkersrol spelen op het gebied van wetenschap, techniek en onderzoekend leren in het onderwijs. Deze zogenaamde vindplaatsscholen zijn een voorbeeld voor andere scholen als het gaat om het vormgeven van W&T-onderwijs binnen een school. Een van de activiteiten die deze scholen zullen organiseren is een halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst voor andere basisscholen in hun regio. Op deze manier kunnen scholen van en met elkaar leren.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Meet the professor
 
Op woensdagochtend 29 maart stappen 145 professoren van de Universiteit Utrecht weer op de fiets naar de basisscholen van Utrecht! De leerlingen van groep 6, 7 of 8 mogen de professor die op hun school komt, het hemd van het lijf vragen, gewoon bij hen in de klas! Vooraf krijgen de kinderen allerlei spannende hints over welke prof op bezoek komt.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Grote Rekendag op 22 maart: rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!
 
Op woensdag 22 maart vindt de Grote Rekendag plaats. Het is een dag voor alle basisscholen, groep 1 t/m 8, die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek. Het thema van deze 15e editie is ‘Meten, bewegen en construeren’ en draait om de wiskundige geletterheid. De kinderen zetten wiskundige gereedschappen in, in hun eigen omgeving. Het doel van de Grote Rekendag is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! Inschrijven kan nog.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Nationale Rekencoördinator Dag
 
In hoeverre bieden de rekenmethodes voldoende handvatten voor wiskundige geletterdheid? En wat moet de leerkracht kennen en kunnen? Tijdens de Nationale Rekencoördinator Dag op 10 maart 2017 zijn er voldoende voorbeelden, hands-on activiteiten en discussies onder het motto Wiskundige Geletterdheid. Hoe makkelijk kan het zijn?
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Botanische Tuinen
Groepsbezoek en lesprogramma voor scholen en naschoolse opvang
 
In het tuinseizoen (april t/m november) is het mogelijk voor schoolklassen en voor de naschoolse opvang om de Botanische tuinen op de Uithof te bezoeken. Daarnaast is er voor groep 7/8 een speciaal lesprogramma: Wereldplanten, op stap met professor Billenklap. Tijdens deze speurtocht door de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, leren de leerlingen van welke planten hun eten, drinken en kleren gemaakt worden. 
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Onderzoek
Onderzoek naar effecten van taal- en interactietrainingen voor pedagogisch medewerkers
 
De Universiteit Utrecht is in opdracht van het ministerie van SZW een onderzoek gestart naar de effecten van taal- en interactietrainingen Tink en Oog voor interactie. De trainingen zijn bedoeld voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en zijn gericht op het optimaliseren van vaardigheden op het gebied van interactie en taal. Binnen het onderzoek worden de effecten gemeten en aanbevelingen gedaan ter verbetering van de trainingen.
» Lees meer   |  Delen:  
 
 
Boeken
Drie publicaties in de serie De rijke context van W&T
 
Wetenschap en technologie biedt vele mogelijkheden tot vakintegratie. Deze verbinding maakt experimenteren met W&T mogelijk ter voorbereiding op 2020, waarin W&T op alle basisscholen in het curriculum moet zijn opgenomen. Om te ondersteunen bij het zetten van de eerste stap zijn er in 2016 drie praktische publicaties verschenen binnen de serie De rijke context van W&T. Door de praktische insteek van de 3 publicaties, Lesson Study bij W&T, Taal in de context van W&T en Onderzoeken in de rekenles, kan het direct worden toegepast in de klas. De boekjes kun je bestellen of downloaden.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw – Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs
 
Het Panama-project voor reken-wiskundeonderwijs bestaat 35 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is een bundel gepubliceerd: Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw – Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs. Aan deze bundel is meegewerkt door vele deskundigen: van leraren tot onderzoekers. De bundel bevat praktische ideeën die in de reken-wiskundeles van morgen direct kunnen worden toegepast maar ook bijdragen die aanzetten tot nadere doordenking van het reken-wiskundeonderwijs. De bundel is als geheel te downloaden.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
24 januari 2017
Inhoud
Tips voor leerkrachten
 
Inspirerende sprekers en workshops op de W&T academie
 
Scholen met voortrekkersrol W&T bekend
 
Meet the professor 2017
 
Grote Rekendag op 22 maart: meten, bewegen, construeren
 
Nationale RekencoördinatorDag
 
Botanische tuinen Uithof: lesprogramma en groepsbezoek
 
Onderzoek naar taal- en interactietrainingen
 
Boek: Drie publicaties 'rijke context van W&T'
 
Boek: Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw
 
 
Activiteitenagenda
15 februari 2017
Masterclass W&T: Op weg naar de onderzoekende Pabo
15 februari 2017
W&T academie: Kom kennis delen over W&T onderwijs
10 maart 2017
Nationale Rekencoördinator Dag: Wiskundige Geletterdheid
22 maart 2017
Grote RekenDag:
meten, bewegen en construeren
29 maart 2017
Meet the professor
Meer nieuwsbrieven
PO-Wetenschapsknooppunt
 
VO nieuws
 
Aansluiting VO-WO
 
HO nieuws
 
 
 
Colofon
PO nieuws is een uitgave van Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht. 

Onderwijsadvies & Training werkt samen met scholen in het primair onderwijs aan de professionalisering van leerkrachten en de ontwikkeling van scholen en onderwijs. Dit doen wij door middel van activiteiten, coaching, advies, cursussen en onderzoek. 

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief informeert u over nieuws, projecten, activiteiten en relevante ontwikkelingen. 

Contact
030 253 3224 
Email
Website