Lees online
 
 
 
Nieuws
     
 
Lesson Study
Het vergroten van je professionele expertise en leren over hoe je leerlingen leren
 
Lesson Study wordt ingezet om de professionele expertise van docenten te vergroten en te leren over hoe leerlingen leren. In het schooljaar 2015-2016 doen zeven scholen mee aan een Lesson Study traject. In dit traject ontwerpen collega’s samen een les en zij onderzoeken hoe die werkt. Een (gratis) train-de-trainer-programma maakt ook onderdeel uit van het traject. Momenteel wordt gewerkt aan een blended variant – deels online - Heeft u interesse om deel te nemen? Kijk dan op de website voor meer informatie of neem contact met ons op.
Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Blog Felix van Vugt: Lesson Study is een veilige didactische experimenteertuin
 
Een school kan nooit beter zijn dan de kwaliteit van zijn docenten. Toch is de school vaak niet de ideale plek voor docenten om te leren. Hoe schep je als school de omstandigheden voor docenten om zich kwetsbaar op te stellen en met collega’s te leren van de praktijk? Lesson Study vormt hierop een interessant antwoord, omdat het een krachtig instrument is dat docenten in staat stelt zich professioneel te ontwikkelen in een veilige omgeving. 
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Personeelsbeleid
Het belang van schoolleiders voor startende leraren
 
Schoolleiders zijn voor startende docenten belangrijk. Zij zijn degenen die de visie op het personeelsbeleid dragen en dat - vaak achter de schermen en samen met de schoolopleiders – vormgeven. Schoolcultuur, visie op begeleiding, teamprofessionalisering en roostering, en lesgeven en werkdruk zijn componenten die met dat personeelsbeleid samenhangen.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Onderzoek
Tussen beginnend en ervaren leraarschap: de professionele ontwikkeling van leraren in hun derde beroepsjaar
 
Wat zijn de professionaliseringsbehoeften van leraren die met hun derde jaar lesgeven bezig zijn? Om antwoord te geven op die vraag is een kleinschalig verkennend onderzoek uitgevoerd onder acht leraren. Het onderzoek leverde een aantal tips op voor schoolleiders. Op bepaalde gebieden vinden de derdejaars zichzelf ervaren, maar ze voelen zich toch ook nog beginner.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
De eerste onderzoeksresultaten uit het project
 
Een sterk begin is onderdeel van een grootschalig landelijk experiment waarin we te weten willen komen welke  factoren helpen bij de ontwikkeling van startende docenten. Alle starters en schoolcoaches die deelnemen aan het project werken mee aan het verzamelen van data voor dit onderzoek. De eerste gegevens zijn inmiddels geanalyseerd en wat blijkt? De starters die de inductiemonitor hebben ingevuld, zijn van mening dat er in de regio Utrecht veel werk wordt gemaakt van hun begeleiding. 
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Docenten gezocht voor een onderzoek naar het belang van een onderzoekende houding
Bent u minder dan zes jaar geleden afgestudeerd aan een wo/hbo lerarenopleiding en nu werkzaam in het voortgezet onderwijs? Corné Muskens - leraar en student onderwijskunde - doet onderzoek naar de invloed van het ervaren van leiderschap op de onderzoekende houding van beginnende docenten. Hij is op zoek naar docenten die een vragenlijst willen invullen. Het invullen kost ongeveer 10 minuten. 
Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Projectactiviteiten
In gesprek met schoolopleider Ildi Kovacs
 
Ildi Kovacs is schoolopleider op het Leidsche Rijn College (LRC) en maakt deel uit van één van de kringen schoolopleiders van Een sterk begin. De kringen wisselen ervaringen uit en werken aan de ontwikkeling van schoolspecifieke begeleidings-trajecten. Ildi’s kring is gestart in het schooljaar 2014/15 en bestaat uit trouwe en actieve leden die veel uitwisselen en workshops aan elkaar geven.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Starterscafé: ervaringen uitwisselen met andere starters
 
Het is 28 januari 4 uur 's middags: voorzichtig komen de eerste starters binnen in de werfkelder van café De Witte Ballons. Het is de eerste keer dat Een sterk begin een activiteit organiseert speciaal gericht op starters en ook wij zijn benieuwd wat de middag ons zal brengen. Doel van de middag is om informeel onder het genot van een hapje en drankje met elkaar in gesprek te gaan over de ervaringen in de eerste jaren als bevoegd docent.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Integraal ontwerpen van begeleidingsplannen
De ondersteuning van startende leraren wordt op scholen meestal geborgd in een formele begeleidingsstructuur, procedures en het toekennen van middelen om aan bekwaamheden te werken. Maar ook de borging in de cultuur van de school is van belang.
» Lees meer   |  Delen:  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
30 maart 2016
Inhoud
Het vergroten van je professionele expertise en leren over hoe je leerlingen leren
 
Blog Felix van Vugt: Lesson Study is een veilige didactische experimenteertuin
 
Het belang van schoolleiders voor startende leraren
 
Tussen beginnend en ervaren leraarschap: de professionele ontwikkeling van leraren in hun derde beroepsjaar
 
De eerste onderzoeksresultaten uit het project
 
Docenten gezocht voor een onderzoek naar het belang van een onderzoekende houding
 
In gesprek met schoolopleider Ildi Kovacs
 
Starterscafé: ervaringen uitwisselen met andere starters
 
Integraal ontwerpen van begeleidingsplannen
 
 
Agenda
 
11 april
Kringbijeenkomst kring 3
 
20 april
Kringbijeenkomst kring 4
 
mei - datum nog niet bekend
Masterclass socratisch gesprek
 
26 mei
Kringbijeenkomst kring 2
 
6 juni
Starterscafé
 
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het project Een sterk begin, gericht op de begeleiding van startende leraren in de regio Utrecht. 

Samenwerking
Een sterk begin is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en scholen in de regio.Contact

www.bsl-utrecht.nl
T 030 253 3400
bsl-utrecht@uu.nl