Lees online
 
Faculteit Sociale Wetenschappen
 
 
VO-
nieuws
     
 
Differentiëren
Het optimaliseren van het leerproces van leerlingen
 
Wat is dat nou precies, differentiëren? Waarom zou ik het doen? Wat heb ik nodig om het te kunnen doen? Hoe geef ik het vorm? En wat vraagt het van docent? Dit zijn allemaal actuele vragen die het onderwijs bezighouden. Om met de eerste vraag te beginnen: differentiëren gaat over het afstemmen van onderwijs op verschillen tussen leerlingen. Want die verschillen zijn er, ook al zijn de leerlingen opgesplitst naar onderwijssoort. Denk bijvoorbeeld aan verschillen in cognitieve vermogens, interesses, motivatie en ervaringen.
» Lees meer  
 
 
Begeleiding van startende leraren
“Een vliegende start’ 
 
Ruim 300 professionals uit het voortgezet onderwijs - voornamelijk schoolopleiders / coaches en startende leraren - kwamen bijeen voor Een vliegende start, een conferentie georganiseerd door het landelijke project Begeleiding Startende Leraren. In de conferentie werd stilgestaan bij de manier waarop scholen startende leraren kunnen ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.
» Lees meer  
 
 
Blog Janneke Hartemink
Van 550 punten op de Cito toets naar slagen op twee tiende voor het vwo
 
Het begon veelbelovend: ik scoorde 550 punten op de Citotoets, de maximale score. Zes jaar later had ik mijn vwo-diploma op zak. Ik was maar net geslaagd. Inmiddels zijn we 22 jaar verder en werk ik op een afdeling die zich bezighoudt met de kwaliteit van onderwijs. Een goede gelegenheid om te onderzoeken waarom ik niet met hoge cijfers de school verliet. 
» Lees meer    
 
 
Tips
Huiswerk - een vervolg
 
Ik gaf het al aan in de vorige nieuwsbrief: huiswerk is zowel bij leerlingen als bij leraren een terugkerende ergernis. Leerlingen leren als ze de stof actief kunnen verwerken.
Dat geldt ook voor huiswerk. Dus denk eens aan huiswerk in termen van actieve verwerking.
» Lees meer     
 
 
Wat de wetenschap zegt....
Over het geven van complimenten
 
‘Knap gedaan’. Kent u die uitdrukking, dames en heren, ‘Knap gedaan’? ‘Je hebt een 8 voor je proefwerk, knap gedaan’. Dat is fijn om te horen voor een leerling. Maar helpt het bij het leren? Motiveert het deze leerling? NEEN!
» Lees meer  
 
 
Oproep: decanen gezocht
Momenteel zijn wij bezig met het vernieuwen van ons cursusaanbod voor decanen. Wij streven ernaar dit aanbod goed aan te laten sluiten op de actuele vragen uit de onderwijspraktijk. Bent u decaan en bent u bereid uw ideeën en wensen ten aanzien van scholing met ons te delen? Wij gaan graag met u in gesprek. U kunt uw interesse doorgeven via onderwijsadviesentraining@uu.nl
 
 
 
Uit de universiteit
U-Talent Conferentie 2016: “Het Experiment”
 
Op 12 april 2016 vindt de jaarlijkse U-Talent docentenconferentie plaats. In het programma zijn vakinhoudelijke en -overstijgende onderdelen opgenomen en activiteiten speciaal voor schoolleiders. Scholen presenteren hun innovatieve bèta- en techniekprojecten, met een daaraan gekoppelde wedstrijd. Dit jaar zullen leerlingen van de scholen een actieve rol spelen bij de markt. De conferentie vindt plaats in het gloednieuwe Koningsberger gebouw op de Uithof. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden volgt binnenkort op www.uu.nl/u-talent. Deelname is kosteloos voor collega’s van U-Talent partnerscholen, anderen betalen €225.
 
 
 
Nog plaats bij enkele activiteiten uit het U-Talent docentenprogramma
 
Het U-Talent Docentenprogramma biedt mogelijkheden voor professionele ontwikkeling voor bètadocenten, TOA’s en schoolleiders. Activiteiten van het docentenprogramma zijn of worden aangemeld voor het Registerleraar. Heeft u zich al opgegeven? Er zijn enkele activiteiten waar u zich nog voor in kunt schrijven. Bijvoorbeeld voor de workshop ‘Hedendaags onderzoek gebruiken in onderbouw VO’ of de cursus ‘Elementaire deeltjes’. Kijk voor het volledige aanbod op de website.
 
 
 
30 november 2015
Inhoud
Differentiëren om het leerproces van leerlingen te optimaliseren
 
Begeleiding van startende leraren: een vliegende start
 
Blog: Van 550 punten op de Cito toets naar slagen op twee tiende voor het vwo
 
Tips: huiswerk - een vervolg
 
Wat de wetenschap zegt....
 
Oproep: decanen gezocht
 
U-Talent Conferentie 2016: “Het Experiment”
 
Nog plaats bij enkele activiteiten uit het U-Talent docentenprogramma
 
 
Cursusagenda
13 januari
Klassenmanagement: de basis op orde
14 januari
Activeren en motiveren
21 januari
Studiedag geschiedenis havo/vwo
28 januari
Differentiëren
24 februari
Verbeteren van uw toetspraktijk
11 maart
Klassenmanagement: de basis op orde
17 maart
Activerende didactiek en oriëntatiekennis
24 maart
Meten is weten: benutten van doorstroomcijfers
Meer nieuwsbrieven
Aansluiting VO-WO 
(november 2015)
 
HO nieuwsbrief
(oktober 2015)
 
 
 
Colofon
Het VO-nieuws is een uitgave van Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht. 

Onderwijsadvies & Training werkt samen met scholen in het voortgezet onderwijs aan de professionalisering van docenten en de ontwikkeling van scholen en onderwijs. Dit doen wij door middel van coaching, advies, cursussen en onderzoek. 

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief informeert u over nieuws, projecten, activiteiten en relevante ontwikkelingen. 

Contact
030 253 3224 
Email
Website