Lees online
 
Faculteit Sociale Wetenschappen
 
 
VO-
nieuws
     
 
Blog
Claudy Oomen: "De inspectie verandert de formule voor het onderbouwrendement… Hoera!?"
 
Het rendementsdenken is goed doorgedrongen in het onderwijs. Als scholen dit niet uit zichzelf doen, dan dwingt de Inspectie van het Onderwijs hen daar wel toe. Maar als je rendementsdenkt, moet je het wel goed doen. En daar wringt soms de schoen.  
» Lees meer  
 
 
Projecten
Data-analyse om maatregelen te evalueren en inzicht te krijgen
 
Sommige vakken zijn echt struikelvakken voor een bepaalde klas of cohort. Dan is het fijn om te weten hoe dat komt. En als leerlingen extra ondersteuning krijgen omdat ze dreigen af te stromen, wilt u als school wellicht graag weten of ze het ook zonder ondersteuning redden. En waarom redden sommige leerlingen het wel en andere niet? 
» Lees meer  
 
 
Tips
Hoe om te gaan met huiswerk
 
Huiswerk is een terugkerende ergernis, zowel bij docenten als bij leerlingen. Leerlingen doen hun huiswerk lang niet altijd en nabespreken van huiswerk kan dodelijk saai zijn.
» Lees meer     
 
 
Het nieuwe schooljaar 2015-2016
Wilt u de docenten binnen uw school leren om collega's te coachen? Wilt u werken aan de academische vaardigheden van uw leerlingen? Wilt u weten hoe u uw toetsen (beter) laat aansluiten op wat de docent doet in de klas?
Ook in het schooljaar 2015-2016 kunt u bij ons terecht voor workshops, cursussen en conferenties die antwoord geven op deze en andere vragen. Een overzicht van de mogelijkheden vindt u in onze brochure. Wilt u papieren exemplaren van de brochure ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 
 
Onderzoek
Lesson study: samen met collega-docenten werken aan vak- en kennisontwikkeling
 
De kwaliteit van onderwijs staat of valt met de docent voor de klas. Maar hoe combineer je als docent je drukke en complexe werk met werken aan je ontwikkeling? Welke aanpak is flexibel genoeg en toch effectief? Met een theoretische cursus buiten de deur is de vertaling naar actie de volgende dag in de klas toch vaak lastig. Lesson Study is een aanpak die wel werkt doordat deze vertrekt vanuit en gesitueerd is in de praktijk.
» Lees meer  
 
 
Bevorderen van de ontwikkeling van beginnende leraren door middel van observaties
 
Door de pedagogisch-didactische vaardigheden van beginnende leraren te observeren is het mogelijk een sterke ontwikkeling bij zowel de betreffende docenten te bevorderen als bij hun leerlingen. De gegevens die de observaties opleveren kunnen concrete handvatten bieden voor ontwikkeling en ondersteuning. 
» Lees meer  
 
 
Scholennetwerk - aansluiting vo-wo
Profielwerkstukwedstrijd Life Sciences
 
Vwo-leerlingen kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de Profielwerkstukwedstrijd Life Sciences. Alle deelnemers maken kans op interessante masterclasses, een consult bij een expert van de Universiteit Utrecht, en op de hoofdprijs: een studiereis naar Singapore. Het profielwerkstuk moet een raakvlak hebben met een van de volgende thema’s: public health, kanker, regenerative medicine & stem cells, neurowetenschappen, healthcare/e-health/health-innovation of moleculair onderzoek. Zie voor meer informatie en aanmelden de site van het Scholennetwerk: www.uu.nl/wedstrijdLifeSciences.
 
 
 
Wat de wetenschap zegt....
Over zelfregulerend leren
 
De meeste kinderen kunnen fietsen. Weinig mensen zullen dat ontkennen. Maar enige aanvulling is nodig. De meeste kinderen hebben leren fietsen. Met zijwieltjes, door feedback (Stuur recht houden! Voor je kijken! Het gaat goed zo!), door een hand van een volwassene op de schouder, door los te laten. De meeste leerlingen kunnen zelfregulerend leren. Zal deze uitspraak evenveel bijval krijgen? Enige aanvulling is nodig.
» Lees meer  
 
 
6 juli 2015
Inhoud
Blog: Claudy Oomen
 
Data-analyse om maatregelen te evalueren en inzicht te krijgen
 
Tips: hoe om te gaan met huiswerk
 
Het nieuwe schooljaar 2015-2016
 
Lesson study: samen met collega-docenten werken aan ontwikkeling 
 
Bevorderen van de ontwikkeling van beginnende leraren
 
Profielwerkstukwedstrijd Life Sciences
 
Wat de wetenschap zegt...over zelfregulerend leren
 
 
Meer nieuwsbrieven
Aansluiting VO-WO 
(juni 2015)
 
 
 
Colofon
Het VO-nieuws is een uitgave van Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht. 

Onderwijsadvies & Training werkt samen met scholen in het voortgezet onderwijs aan de professionalisering van docenten en de ontwikkeling van scholen en onderwijs. Dit doen wij door middel van coaching, advies, cursussen en onderzoek. 

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief informeert u over nieuws, projecten, activiteiten en relevante ontwikkelingen. 

Contact
030 253 3224 
Email
Website