Lees online
 
Faculteit Sociale Wetenschappen
 
 
VO-
nieuws
     
 
Projecten
Data-analyse geeft antwoorden op vragen
 
Waarom zien we jaarlijks een cijferdip in leerjaar 4? Waarom scoren we al jaren goed op Nederlands maar is er nu ineens een cohort dat slecht scoort? Waarom lijkt een grote groep leerlingen het plotseling niet te redden op het vastgestelde niveau? Het grootschalige data-analyseproject op VO-scholen werkt aan antwoorden op dit soort vragen.
» Lees meer  
 
 
Onderzoek
Over welke onderzoeksvaardigheden moet een vwo-er beschikken?
 
De aandacht voor onderzoeksvaardigheden binnen het voortgezet onderwijs groeit. Onder andere doordat studenten in het hoger onderwijs in staat moeten zijn onderzoek te doen. Het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht wilde weten met welk niveau schrijfvaardigheid studenten binnenkomen. Rechtsgeleerdheid is namelijk een talige opleiding. Daarom is onderzocht of de vwo-eindexameneisen op dat gebied aansluiten op de eisen die het eerste jaar van Rechtsgeleerdheid stelt.
» Lees meer  
 
 
Blog
Één ding dat je absoluut niet moet willen: het beste uit de leerling halen
 
Haal jij, beste collega-leraar, het beste uit je leerling? Of vind je die aansporing net zo gruwelijk en gewelddadig als ik? Want wat blijft er over als het beste eruit is?
Al in 2012 werd ik onaangenaam getroffen door een brief van de toenmalige minister van Onderwijs aan de Tweede Kamer, met de opvallende kop: ‘Excellente scholen halen het beste uit leerlingen.’ En wat mag er dan wel overblijven bij die leerlingen, als het beste eruit gehaald is?
» Lees meer  
 
 
Uit de universiteit
Groter studiesucces voor vwo-leerlingen die deelnamen aan universitair bèta-programma
 
Leerlingen uit 5 en 6 vwo die een programma in de bètavakken hebben gevolgd bij het Junior College Utrecht (JCU, Universiteit Utrecht) behalen meer studiesucces op de Universiteit Utrecht dan andere hoog-presterende vwo-leerlingen die aan de universiteit zijn gaan studeren. Dit blijkt uit onderzoek onder oud-leerlingen van het JCU.
» Lees meer  
 
 
Onderzoekend leren in het Universiteitsmuseum
 
Meer aandacht besteden aan wetenschap? Dat kan in het Universiteitsmuseum. Bij alle museumlessen doen leerlingen onderzoek in onze tentoonstellingen en onderzoeksruimte. Ze werken met echt materiaal en plezier in zelf onderzoeken staat voorop. Er zijn verschillende programma’s voor de onderbouw. Zoals ‘Wat vertelt het skelet’, waarbij leerlingen leren wat je kunt aflezen aan een skelet. Door gegevens te verzamelen ontdekken ze meer over de vorm en functie van het skelet en wat dat zegt over het dier. Ook zijn er programma’s over zintuigen en wetenschap. Kijk hier voor alle programma's voor het voortgezet onderwijs.
    
 
 
Tips
Motivatie
 
Twee docenten Frans bereiden ieder een les voor over het weer. En twee docenten Biologie een les over de huid.

Zoek de verschillen....
» Lees meer     
 
 
Vernieuwde website
De Universiteit Utrecht heeft een nieuwe website. Op de site vindt u onder andere informatie over de samenwerking tussen de universiteit en scholen. 
Wilt u weten wat Onderwijsadvies & Training voor u kan betekenen? Kijk dan hier.

Studieoriëntatie
Leerlingen die zich oriënteren op een studie kunnen terecht op de Bachelorsite.
   
 
 
30 januari 2015
Inhoud
Data-analyse geeft antwoorden op vragen
 
Over welke onderzoeksvaardigheden moet een vwo-er beschikken?
 
Blog: één ding moet je absoluut niet willen....
 
Groter studiesucces voor deelnemers aan bètaprogramma
 
Onderzoekend leren in het Universiteitsmuseum
 
Tips over motivatie
 
Nieuwe website Universiteit Utrecht
 
 
Meer nieuwsbrieven
Aansluiting VO-WO 
(december 2014)
 
 
 
Colofon
Het VO-nieuws is een uitgave van Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht. 

Onderwijsadvies & Training werkt samen met scholen in het voortgezet onderwijs aan de professionalisering van docenten en de ontwikkeling van scholen en onderwijs. Dit doen wij door middel van coaching, advies, cursussen en onderzoek. 

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief informeert u over nieuws, projecten, activiteiten en relevante ontwikkelingen. 

Contact
030 253 3224 
Email
Website