Lees online
 
Faculteit Sociale Wetenschappen
 
 
VO-
nieuws
     
 
Projecten
Resultaten van leerlingen beter begrijpen door data-analyse
 
Meten is weten. Dat zou het motto kunnen zijn van een grootschalig dataproject binnen het voortgezet onderwijs. In het project worden data geanalyseerd die al op de deelnemende scholen beschikbaar zijn, met als doel om beter te begrijpen waarom de resultaten van leerlingen soms tegenvallen of waarom leerlingen juist opmerkelijke successen boeken.
» Lees meer  
 
 
CLIL
Ook toepasbaar voor het moderne vreemde talenonderwijs
 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) wordt vaak gezien als iets dat alleen voor docenten in het tweetalig onderwijs bestemd is. Maar is dat terecht? Rick de Graaff is hoogleraar Tweetalig Onderwijs. Hij stelt dat CLIL een tweezijdige onderwijsbenadering is met een extra focus op taal voor het leren en onderwijzen van inhoud, die tegelijkertijd het taalleren bevordert. Dit betekent dat taal wordt gebruikt om mee te onderwijzen, maar dat ondertussen ook de taal zelf wordt onderwezen.
» Lees meer  
 
 
Blog
100% inzet en gedrevenheid, 100% decaan
“Tja, je wilt toch dat zo’n kind een goede keuze maakt. Dus dan zoek ik het maar even voor hem op en dan maken we meteen een afspraak voor een nieuw gesprek. Maar dat is wel frustrerend want eigenlijk zegt hij alleen maar dat hij het niet weet.” Aan het woord is een schooldecaan. Zo eentje met hart voor zijn leerlingen. Elke leerling is een puzzel om op te lossen en daar gaat hij hoogstpersoonlijk voor zorgen!
» Lees meer  
 
 
Lesmaterialen
Rekenen en rekenvaardigheden
 
Er is de laatste tijd meer aandacht voor rekenen en rekenvaardigheden in het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit komt onder andere door de referentieniveaus rekenen die in 2008 zijn beschreven en waar toetsen bij ontwikkeld zijn.
» Lees meer    
 
 
Uit de universiteit
U-Talent: een VO-HO samenwerking in bèta & techniek
 
De Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en 37 scholen voor voortgezet onderwijs nemen deel aan het nieuwe U-Talent programma. U-Talent bundelt activiteiten voor leerlingen en VO-docenten in het domein van bèta en techniek. De doelen zijn het stimuleren van talentontwikkeling van alle havo- en vwo-leerlingen en de professionalisering van bètadocenten. Scholen kunnen kiezen voor drie verschillende niveaus van partnerschap.
» Lees meer  
 
 
Minister Bussemaker op bezoek bij de universitaire lerarenopleiding
 
Op 29 september bracht Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, een werkbezoek aan de Universiteit Utrecht. In een van de bijeenkomsten tijdens haar bezoek is met haar van gedachten gewisseld over drie thema’s die spelen binnen de universitaire lerarenopleidingen en de samenwerking met het voortgezet onderwijs. Naast rector Bert van der Zwaan, lerarenopleiders, projectleiders en bestuurders uit het voortgezet onderwijs en de hogeschool waren er vooral veel studenten aanwezig.
» Lees meer     
 
 
Tips
Hoe voorkom ik dat ik in 3 stappen mijn klas kwijtraak?
 
Je stelt als docent en vraag en zegt:
1.  ‘Wie weet het antwoord op deze vraag? Vingers graag!’
2.  'Willem, wat is het antwoord volgens jou?’
3.  ‘Ja Willem, dat is het goede antwoord.’

Waarom werkt dit niet goed?
» Lees meer     
 
 
Aansluiting VO-WO
Ondersteuning bij profielwerkstukken
 
Het is niet altijd makkelijk voor leerlingen om een profielwerkstuk te maken. Het Scholennetwerk helpt de leerlingen waar mogelijk. Door vragen te beantwoorden of ze door te verwijzen.
» Lees meer     
 
 
17 oktober 2014
Inhoud
Resultaten van leerlingen beter begrijpen door data-analyse
 
CLIL voor vreemde talenonderwijs
 
Blog: 100% inzet en gedrevenheid, 100% decaan
 
Lesmaterialen rekenen en rekenvaardigheden
 
U-Talent: een VO-HO samenwerking in bèta & techniek
 
Lerarenopleidingen in gesprek met minister Bussemaker
 
Hoe voorkom ik dat ik in 3 stappen mijn klas kwijtraak?
 
Ondersteuning bij profielwerkstukken
 
 
Meer nieuwsbrieven
Aansluiting VO-WO
 
 
 
 
Colofon
Het VO-nieuws is een uitgave van Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht. 

Onderwijsadvies & Training werkt samen met scholen in het voortgezet onderwijs aan de professionalisering van docenten en de ontwikkeling van scholen en onderwijs. Dit doen wij door middel van coaching, advies, cursussen en onderzoek. 

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief informeert u over nieuws, projecten, activiteiten en relevante ontwikkelingen. 

Contact
030 253 3224 
Email
Website