Lees online
 
Faculteit Sociale Wetenschappen
 
 
VO-
nieuws
     
 
Samen werken aan goed onderwijs
Onderwijsadvies & Training werkt samen met scholen in het voortgezet onderwijs aan de professionalisering van docenten en de ontwikkeling van scholen en onderwijs. Dit doen wij door middel van coaching, advies, cursussen en onderzoek. 

Deze nieuwsbrief informeert u over nieuws, projecten, activiteiten en relevante ontwikkelingen. 
 
 
Projecten
Begeleiding van startende leraren - regio Utrecht
 
Startende leraren hebben veel kennis en vaardigheden opgedaan tijdens hun opleiding. En ze brengen vaak nieuwe ideeën, enthousiasme en een frisse blik op het onderwijs met zich mee. Tegelijkertijd zijn ze kwetsbaar: ze zijn volop in ontwikkeling, beschikken beperkt over routines en moeten vaak nog ontdekken hoe de school reilt en zeilt en wat er van ze verwacht wordt. 
» Lees meer  
 
 
Didactiek voor leerlingen leren onderzoeken
 
“Ik begin mijn vak weer leuk te vinden!”. Wat is er mooier dan een dergelijke reactie als je docenten traint? Heleen Wientjes en Joris Veenhoven worden opnieuw enthousiast als ze vertellen over hun ervaringen met het inwijden van vwo-docenten in een didactiek voor leerlingen leren onderzoeken.
» Lees meer  
 
 
Blog
Weet jij wel wat ik allemaal dóe op een dag?!
“Begrijp me niet verkeerd, ik hou van mijn baan. Ik zou geen ander beroep willen. Alleen… ik heb te weinig tijd en te veel werk. Beter plannen is makkelijk gezegd. Jij weet zeker niet wat ik allemaal dóe op een dag?!”
» Lees meer  
 
 
Thema: toetsen
Wat maakt toetsen leerzaam?
 
Beoordelingen zijn onderdeel van het leerproces. Ze geven docenten zicht op de prestaties van leerlingen. Voor leerlingen maken toetsen concreet wat ze al beheersen en wat niet, en hoe ze hun prestaties kunnen verbeteren. Maar wat maakt toetsen leerzaam? 
» Lees meer  
 
 
Uit de universiteit
Meer maatwerk en flexibiliteit in de lerarenopleidingen
 
Per 1 september 2014 wordt het programma (het curriculum) van de lerarenopleidingen aangepast. De eenjarige opleidingen en het beroepsvoorbereidende deel van de tweejarige opleidingen krijgen een meer modulaire opbouw en de keuzeruimte wordt vergroot, zodat opleidingstrajecten meer op maat (en daardoor flexibeler) kunnen worden aangeboden.
» Lees meer  
 
 
Nu in het Universiteitsmuseum: Tot op het bot
 
Gebitten, huiden, wervels, vinnen, harten, darmen en geweien: in de tentoonstelling Tot op het bot ontdekken bezoekers van alles over deze en andere lichaamsdelen. Met behulp van o.a. skeletten, modellen en instrumenten zoek je tot op het bot de overeenkomsten en verschillen uit tussen mens en dier en gezond en ziek.
» Lees meer  
 
 
Tips
Rapportcijfers versus uitkomsten Cito Volgsysteem
 
Leg de uitkomsten van de toetsen uit het Cito Volgsysteem eens naast de rapportcijfers van uw leerlingen. Komt daar iets heel anders uit? Scoren bepaalde leerlingen bijvoorbeeld veel lager op de toets uit het Volgsysteem?
» Lees meer  
 
 
Aansluiting VO-WO
Netwerkdag op 13 november 2014
 
De jaarlijkse Netwerkdag VO-WO van het Scholennetwerk vindt plaats op 13 november 2014. Docenten en decanen ontmoeten elkaar en medewerkers van de Universiteit Utrecht op deze middag waarin verschillende thema's rondom de aansluiting tussen het VO en het WO aan bod komen.
» Lees meer  
 
 
Brochure professionaliseringsaanbod 2014-2015
Binnenkort verschijnt de brochure met ons professionaliseringsaanbod (o.a. cursussen en conferenties) voor het voortgezet onderwijs. De (papieren) brochure wordt onder alle VO-scholen verspreid. Wilt u zeker weten dat u ook een exemplaar ontvangt? Laat het ons s.v.p. weten (onder vermelding van uw naam en adresgegevens). 
 
 
 
21 juli 2014
Inhoud
Begeleiding van startende collega's
 
Didactiek voor leerlingen leren onderzoeken
 
Blog: weet jij wat ik allemaal doe op een dag?!
 
Wat maakt toetsen leerzaam?
 
Herziening programma lerarenopleidingen
 
Tentoonstelling: Tot op het bot
 
Rapportcijfers versus uitkomsten Cito Volgsysteem
 
Aansluiting VO-WO
 
Brochure professionaliserings-aanbod 2014 - 2015
 
 
Meer nieuwsbrieven
Aansluiting VO-WO
 
 
Colofon
Het VO-nieuws is een uitgave van Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht. 

Onderwijsadvies & Training vertaalt inzichten van wetenschappelijk onderzoek over onderwijs en leren naar de dagelijkse praktijk van het onderwijs.

Contact
030 253 3224 
Email
Website